[ www.hasangoren.com :: www.bilardocum.com ]

 
 
  ÖZEL BİLARDO SPOR SALONLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. Başbakanlık ve Spor Genel Müdürlüğünün 15.10.1999 tarih ve 23847 Sayılı Rsmi Gazete’ de yayınlanan “ ÖZEL BİLARDO SPOR TESİSLERİ “ açma, işletme, kural ve standartları talimatı aşağıya çıkarılmıştır.
 1. Bilardo Spor Tesisi bir Eğitim Kurumu olarak aşağıda ki kural, standartlara, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri yönetmeliğine Sağlık ve Sosyal yardım, çalışma, Maliye İçişleri Bakanlıkları, İmar ve Belediye mevzuatlarına uyacaktır.

 2. Tesis Aydınlatma, ısı, havalandırma, ses gibi hijyenik şartların gereklerine Bakım ve temizlik kurallarına ve Eğitim ile Sporculuğun prensip, disiplin ve metotlarına kesinlikle tabidir.

 3. Bilardo Salon yüksekliği; 1.SINIF SALONLARDA 2.60M, 2.SINIF SALONLARDA en az 2.40m’ dir. Bilardo Masası etrafı boşluğu sabit alanlardan 1.60Cm. Masan masaya 1.30Cm ( Ölçü bant içinden alınır )

 4. Salon döşemesi kolay temizlenir, ses üretmeyen malzeme ile kaplanmalıdır. Bilardo Sporu Konsantrasyon gerektiren her türlü iç ve dış sese karşı duyarlıdır.Bu nedenle; Tesisin içerden ve dışarıdan gelecek seslere karşı önemlerin ( izolasyon gürültülü müzik yayını yapmak vb. gibi ) alınması gerekir.

 5. Tesiste en az 8 m. Karelik hijyenik şartlarda yüksekliği2.40m olan bir soyunma odası soyunma dolabı yeterli sayıda askılık ve ilk yardım dolabı bulunmalıdır.

 6. Tesiste 15m Karelik hijyenik bir dinlenme salonu olmalı ve salon tabanının soğuktan korunacak şekilde ( halı veya halıfleks ) kaplanması gerekir.

 7. Tesiste 1’er adet bay bayan Tuvaleti bulunmalıdır.

 8. Dinlenme bölümü ile irtibatlı veya müstakil olarak Soğuk ve Sıcak Meşrubat, Sıkma Meyve suyu, sandeviç vb. yiyecekler bulunan Büfe, Çay Ocağı, Kafe şeklinde bir yer düzenlenebilir. Burada paslanmaz çelik tezgah ve eviye ile 1 buzdolabı zorunludur. Yiyeceklerin açıkta bulunmaları ve Alkollü içki kesinlikle yasaktır.

 9. Tesiste Yangın ve Tabi afetlere karşı tedbirler alınmış olmalı ve mutlaka en az 2 adet yangın söndürücü bulunmalıdır.

 10. Salon ısısı 18C derece olmalıdır. Yardımcı mekanlar 16 C – 18 C derece, Soyunma Odaları 22 C derece hesaplanmalıdır.

 11. Bilardo Masaları Uluslar arası Standartlara uymalı ve Rezistans tertibatı olmalıdır.


Federasyonca Kabul Edilen Masa Ölçüleri (CM)

127 X 254  YARIMAÇ-POOL
142 X 284  MAÇ MASASI
142 X 5 X  285 MAÇ MASASI
142 X 344  SNOOKER
177 X 356  SNOOKER
 

 1. Her masa için mekanik veya Elektronik Skorboard bulunmalıdır. Karşılaşmalar için uzaktan görülen bir gelişmiş Skorboard gereklidir.

 2. Tesiste Sigara ve Alkollü içki kullanılmaz. Gürültü yapılamaz bunlar levhalarla belirtilir. Salonun görünür yerine ilan panosu konulması gerekir.

 3. Bilardo Spor Tesisi Eğitim amaçlı olduğundan Kahvehane, Oyun ve Kumar atmosferinden uzak bulundurulacaktır. Tavla, okey, kağıt oyunları, atari vb. yasaktır. Oturma ve seyir düzeni masa çevresi boşluğunu azaltmayacak şekilde sağlanır. Çok hafif düzeyde Müzik düzeni olabilir. Maç ve Turnuvalarda mutlaka sessizlik olmalıdır.

 4. Tesiste düzenli bir Bilardo Eğitimi mecburidir. Bunun için Bilardo Federasyonundan en az bir antrenör istihdam edilir. Bir Antrenör en çok iki tesiste görev alabilir ve Noterden tasdikli mukavele ile çalıştırılır. Eğitim yeni başlayan ve değişik düzeydeki sporcular için ayrı ayrı Federasyonca belirtilen esas ve metotlar dahilinde Planlı ve Programlı yapılması bunların ilan panosuna asılması zorunludur. Gerçek ve Tüzel kişilerin tesislerinde görev yapan kişiler ile tesiste görevli olanların Tesis kayıt defterine işlenir. Sporcu Kayıtları Tesisten yaralanmak isteyen devamlı Sporculardan aşağıdaki belgeler istenir.1-İkametgah 2-Müracat Formu 3- Nüfus hüviyet cüzdanı 4- Reşit olmayan kişilerden veli izin belgesi.

 5. Maç ve Turnuvalar, ilgili mevzuatlar dahilin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün izin ve gözetimini altında yapılır.

 6. İşletme çalışmaları içeren raporlar 4’er aylık bölümü kapsar. Ocak-Mayıs-Eylül ayları başında Antrenör ve İşletmeci tarafından imzalanmış olarak Bilardo İl Temsilciliğine yoksa İl Müdürlüğüne verilir. Antrenöre ait vergi sigorta raporu eklenir.

 7. Salonlar Bütün kurallara tam uymak koşulu ile masa adedine göre sınıflandırılmıştır.

1.Sınıf 200 M. Kare Oyun alanı ve
 4 MAÇ 1 YARIMAÇ 2 ( POOL SNOOKER )
 2 MAÇ 1 YARIMAÇ 4 ( POOL SNOOKER )

2.Sınıf 140 M Kare 200 M Kare ARASI Oyun alanı ve
 2 MAÇ 1 YARIMAÇ 1 ( POOL SNOOKER ) VEYA
 1 MAÇ 1 YARIMAÇ 2 ( POOL SNOOKER )
 1. Tesiste, İşletme ve çalışanlar Federasyon kurallarına uygun olmalıdır. Bilardo Federasyonu, Bilardo İl Temsilcisi ve İl Müdürlüğü Denetleme Heyeti Tesisi her an denetleyebilirler.

 2. Emniyetçe, Kanun ve yönetmeliklere, Ahlak ve Adaba aykırı durumlar tespit edildiğinde güvenliği bozucu tutum ve davranışlar görüldüğünde, İdeolojik, Politik amaçlı çalışma ve yarışmalar yapıldığında, çalışma izin belgesi iptal edilir. Çalışma izin belgesi iptal edilen tesis kapanmış sayılarak durum bir yazı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Bu şekilde Çalışma İzin Belgesi iptal edilen Tesislere tekrar çalışma izin belgesi verilemeyeceği gibi işleticileri de başka tesis açamazlar. Bu işletmeciler ve ortağı olan şirketler aynı amaçlı işletme açamazlar ve bunlara ortak olamazlar. Bu durumda olanlar Teşkilatça Emniyete bildirilir.

Yapılacak Denetlemelerde
Görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde düzeltilmemesi halinde düzenlenen denetleme raporunun İl Başkanı tarafından onaylanması üzerine Tesis’e bir haftaya kadar kapatma cezası verilir. İkinci Denetleme sonunda Yönetmelik hükümlerine aykırı hususlar tespit edildiğinde Tesise üç ay kadar kapatma cezası verilir. Üçüncü hafta yapılan denetleme cezayı gerektirecek hususlar tespit edildiğinde Tesisin çalışma izin belgesi İPTAL edilir.


Bilardo Salonu Açmak İçin Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler
 1. Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,

 2. Tesis işletmecisinin nüfus cüzdan örneği,

 3. Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı,

 4. Tesise vekalet edecek kişi olacak ise yapılacak en az 1 ( bir ) yıllık mesul müdürlük sözleşmesinin noterden tasdikli sureti,

 5. İkametgah belgesi,

 6. Üç adet vesikalık fotoğraf,

 7. Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılacak 1 ( bir ) yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,

 8. Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,

 9. Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,

 10. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu,

 11. Vergi levhası fotokopisi,

 12. Kira kontratı fotokopisi,

 13. Spor tesislerinde anlaşmalı bir doktor, sağlık memuru veya kimlik sözleşmesi. ( Bilardo Spor salonları hariç )


Bilardo salonu açmak için Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler

 1. Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe (antetli yada kaşeli kağıda )

 2. Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı, nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, yapılacak en az 1 ( bir ) yıllık mesul müdürlük sözleşmesinin noterden tasdikli sureti

 3. Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibinin antrenörle yapılacak 1 ( bir ) yıllık sözleşmenin noter tasdikli sureti,

 4. Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,

 5. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu,

 6. Vergi levhası fotokopisi,

 7. Kira kontratı fotokopisi,

 8. Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vaıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası,

 9. Spor tesislerinde anlaşmalı bir doktor, sağlık memuru veya kimlik sözleşmesi. ( Bilardo Spor salonları hariç )


Önemli Uyarılar
Tesis açmak için başvuruda bulunan kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, 2 yıldan fazla ağır hapis veya hapis veyahut devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almaması ası veya genel ahlak ve aile düzenine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması şarttır.

Özel Beden Eğitimi Spor Tesisleri yönetmeliğinde bulunan Madde 19’a istinaden; Tesislere, beden eğitimi ve spor çalışması yapmak üzere gelecek her kişinin 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana Sporcu Lisans, Tescil, Vize e Transfer Yönetmeliğinde belirtilen spora başlama ve asgari lisans çıkarma yaşlarına uygun olarak lisans veya sporcu kartı alması zorunludur. Açılacak her salon ilk etapta 20 ( yirmi adet ) sporcu lisansı ibraz etmek zorundadır. ( Bu madde halı saha tesislerini kapsamamaktadır. )

Spor çalışmaları yapılacak tesislerin boyutları, faaliyette bulunacak spor dallarının özelliklerine göre Uluslar arası kurallarda öngörülen müsabaka ölçüleri esas alınarak ilgili federasyonlarca tespit edilir. Ancak bu tesiste birden fazla spor dalında faaliyete bulunmak istenmesi halinde; her spor dalı için ayrı mekanların ilgili federasyonca tespit edilen ölçüler bazında olması zorunludur.

 
     
BİLARDO SALONLARINDA BİLARDO MASALARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ
Bilardo salonlarında bilardo masalarının temizliği bakıldığı vakit başlı başına bir iştir. Özellikle açmış olduğunuz bilardo salonu sizin bir ekmek tekneniz olup, bilardo oyuncuları için de bir klüptür. Bir kere bilardo masasının oyunu açık olmadığı saatler bilardo masalarının üzeri kapalı tutulmalıdır. Bir bilardo masasının üzerini kapatmadan önce elektrikli süpürge ile temizlenir. Oyun esnasında bilardo masasını üzerine bilardo tebeşirinin tozları dökülüp zamanla [devamı...]
 
Bilardo hakkında genel bilgiler
 
   
 
 
  Etiketler  
  Bilardo'nun Tarihçesi Dünyada Bilardo Türkiye'de Bilardo Sarf Malzemeleri Istaka Tebeşir Kösele Uç Bant Toplar Online Bilardo Oyunu 3D Bilardo Bilgisayar Oyunu

 
 

Tüm hakları Hasan Gören'e aittir, sitedeki hiçbir döküman izinsiz kopyalanılamaz, kullanılamaz.
Copyright © 2010 www.hasangoren.com :: www.bilardobilardo.com :: www.bilardocum.com

1 Online 0 ziyaret